Recruitment

volgens het Else & Inc. model

Voor ons stelt een traditionele CV selectie grenzen aan mogelijkheden. Wij geloven dat het vermogen van mensen meer omvat dan diploma’s en werkervaring. Daarom zeggen wij: Selecteer op potentieel in plaats van op historie. Op drijfveren en denkvermogen. Door kandidaten uit te nodigen hun toegevoegde waarde en ambities te presenteren. Dit in combinatie met het schetsen van de doelstellingen van de organisatie en het vragen naar ideeën en oplossingen om deze doelstellingen te behalen. 

Hoe kandidaten zich presenteren bepalen zij zelf. Alleen één voorwaarde: Het pakket aan harde eisen en het CV met een opsomming aan kwalificaties en werkervaring wordt achterwege gelaten. Welkom bij Else & Inc.

Voor ons stelt een CV selectie grenzen aan mogelijkheden. Wij geloven dat het vermogen van mensen meer omvat dan diploma’s en werkervaring. Daarom selecteren wij op potentieel in plaats van historie. Onze opdrachtgevers schetsen hun doelstellingen en vragen kandidaten naar ideeën en oplossingen in plaats van hen in een vacature te vertellen wat ze als werknemer moeten doen. Kandidaten presenteren hierop hun toegevoegde waarde en ambities. Zij laten zien hoe zij de organisatie vooruit kunnen helpen. Hoe ze dit doen, bepalen zij zelf. Alleen één voorwaarde: Het pakket aan functie eisen en het CV met een opsomming aan kwalificaties en werkervaring laten we achterwege. Welkom bij Else & Inc.

Else & Inc. model 

Het geheim van de juiste mensen selecteren is kijken naar wie ze zijn en wat ze kunnen in plaats van wat ze hebben gedaan. Onze opdrachtgevers geloven in wat wij geloven, dat het binnenhalen van deze mensen meer omvat dan een match op diploma’s en werkervaring. Samen kijken wij naar toekomstige doelstellingen en daarbij behorende uitdagingen. Naar ambities. En daarvoor heb je goede mensen nodig. Mensen die geloven in wat onze opdrachtgevers geloven. Daar wordt op geselecteerd. Op basis van de doelstellingen worden vacatureteksten gecreëerd. Deze eindigen altijd met een uitnodiging om jezelf en je toegevoegde waarde aan de hand van de organisatiedoelstellingen te presenteren.  

Er wordt sollicitanten gevraagd naar de mogelijke bijdrage en hoe hun ambities aansluiten op die van de organisatie. Wat sollicitanten in het verleden hebben gedaan is waardevol en kan in hun voordeel werken bij het creëren van de juiste oplossing, maar is geen selectiecriterium. Er wordt geselecteerd op gedachtegoed, visie, talenten en vaardigheden. In de vacatureteksten wordt altijd vermeld wat de organisatie graag terug wil zien in de reacties. Hoe kandidaten zich presenteren is aan hen. Dit mag aan de hand van een video, brief, presentatie of andere creatieve manier. In ons recruitmentmodel wordt niet gewerkt met vooraf bepaalde knock-out criteria. Dit biedt gelijke kansen voor iedereen. 

 

 

Onze projecten

vernieuw je visie op recruitment

Wij geloven dat onze manier van werven en selecteren beter past bij de arbeidsmarkt van vandaag. Wij voeren projecten uit waarbij wij organisaties vooruit helpen met hun recruitmentbeleid. Daarbij laten we zien hoe onze werkwijze toegepast kan worden en helpen wij mee met de implementatie ervan. Dit betekent o.a. een werving- en selectieprocedure zonder standaard vacatureteksten en waarbij kandidaten hun bijdrage en ambities presenteren aan de hand van de doelstellingen van de organisatie of de desbetreffende afdeling. 

Ons model kan tevens ingezet worden als tool voor anoniem solliciteren. Voor ons heeft anoniem solliciteren alleen effect als de toekomstige werkgever wordt overtuigd met toegevoegde waarde en ideeën. En dit voordat de kandidaat aan tafel zit. Wij geloven dat dit meer kracht heeft dan solliciteren met een traditioneel CV waarbij voor- en achternaam worden weggehaald. Extra informatie hierover is vrijblijvend op te vragen.

 

Over ons

Een recruitmentconcept puur gericht op potentieel in plaats van historie én gelijke kansen voor iedereen. Dat was het uitgangspunt om te starten met Else & Inc.

Samen met een netwerk aan recruitment-, coaching- en assessmentprofessionals bouwen wij dagelijks aan Else & Inc. Onze wens was het creëren van een recruitmentmodel waarbij iedereen de kans krijgt zijn/haar deskundig- en bekwaamheid te presenteren, ongeacht werkervaring en kwalificaties. Dit is aardig gelukt.

Else & Inc. werkt samen met haar opdrachtgevers aan innovatieve recruitmentmodellen. Geen CV en harde functie-eisen. Wij helpen hen bij het ontwikkelen en implementeren van recruitment wat past bij de dag van vandaag. Waarbij werkzoekenden wordt gevraagd naar toekomstvisie, oplossingen en ideeën i.p.v. harde eisen te stellen. De nadruk wordt niet gelegd op wat sollicitanten hebben gedaan, maar wat ze kunnen doen en betekenen voor de organisatie. Je creëert een betere aansluiting door de focus te leggen op behoefte. Opdrachtgevers vragen wat ze het beste kunnen doen om hun doelstellingen te behalen en wat de kandidaat hiervoor nodig heeft. Er wordt niet gekeken naar achtergrond, maar puur naar potentie. Dit is vrij uniek. En het werkt.

Voor ons is Else & Inc. dynamisch. Samen met onze opdrachtgevers en de vele kandidaten die we dagelijks spreken zullen we daar waar nodig aanvullen, schrappen en wijzigen om het beste recruitmentmodel neer te zetten wat past bij de krappe arbeidsmarkt van nu. De naam Else & Inc. staat voor iets anders, ergens anders en iemand anders (something, somewhere & someone else) en inclusief.

Else & Inc. is onderdeel van Famous & Crowd BV.

 

 

Blog

Aug 31 2020

Ode aan mijn vader

Mijn vader is een wandelende rekenmachine, de meest uitgebreide variant. Met zijn rekenknobbel en zakelijk inzicht is hij van grote betekenis voor mij als ondernemer....
Aug 31 2020

Ode aan mijn vader

Mijn vader is een wandelende rekenmachine, de meest uitgebreide variant. Met zijn rekenknobbel en zakelijk inzicht is hij van grote betekenis voor mij als ondernemer....